NÁVOD NA VYPLNENIE ŽIADOSTI O VYJADRENIE V ZMYSLE STAVEBNÉHO ZÁKONA

 

Vážený žiadateľ,

vítame Vás v aplikácii na zadávanie žiadostí o vyjadrenie k nezasahovaniu do bezpečnostného pásma (BP) plynárenských zariadení spoločnosti Eustream v zmysle stavebného zákona.

 

Žiadosť o vydanie vyjadrenia

Elektronická žiadosť má päť stránok. Prechod na ďalšiu stránku žiadosti je možný po vyplnení všetkých povinných políčok (označených *) a potvrdením prostredníctvom tlačidla Pokračovať (umiestnené vpravo dole). Na vyplnené stránky žiadosti sa vrátite po kliknutí na označenie zvolenej stránky v hornej časti žiadosti.

Doručené vyjadrenie sa vzťahuje k vyznačenému územiu, ktoré zadáte do mapového podkladu na tretej stránke žiadosti. Územie vyznačte vždy tak, aby čo najpresnejšie zodpovedalo skutočnému umiestneniu posudzovanej stavby.

Pre podanie žiadosti pokračujte na podstránku  Žiadosť o vydanie vyjadrenia

 

Vyzdvihnutie vyjadrenia

Vyjadrenie na žiadosť doručíme (na základe Vášho výberu)
     - elektronicky ako dokument pripravený na stiahnutie 
     - elektronicky a poštou

Elektronické vyjadrenie na žiadosť má po vytlačení rovnakú právnu hodnotu ako papierové vyjadrenie spoločnosti Eustream zaslané poštou. Pre stiahnutie vyjadrenia pokračujte na podstránku Vyzdvihnutie vyjadrenia, kde bude dostupný dokument po zadaní čísla žiadosti a hesla, ktoré zašleme na zvolenú e-mailovú adresu alebo SMS notifikáciou.