NÁVOD NA VYPLNENIE ŽIADOSTI O VYJADRENIE V ZMYSLE STAVEBNÉHO ZÁKONA

 

Vážený žiadateľ,

vítame Vás v aplikácii na zadávanie žiadostí o vyjadrenie k nezasahovaniu do bezpečnostného pásma (BP) plynárenských zariadení spoločnosti Eustream v zmysle stavebného zákona.

 

Žiadosť o vydanie vyjadrenia

Elektronická žiadosť má päť stránok. Prechod na ďalšiu stránku žiadosti je možný po vyplnení všetkých povinných políčok (označených *) a potvrdením prostredníctvom tlačidla „Pokračovať“ (umiestnené vpravo dole). Na vyplnené stránky v žiadosti sa vrátite po kliknutí na označenie zvolenej stránky v hornej časti žiadosti.

Doručené vyjadrenie sa vzťahuje k vyznačenému územiu, ktoré zadáte do mapového podkladu na tretej stránke žiadosti. Územie vyznačte vždy tak, aby čo najpresnejšie zodpovedalo skutočnému umiestneniu posudzovanej stavby.

Pre podanie žiadosti pokračujte na podstránku  Žiadosť o vydanie vyjadrenia

 

Vyzdvihnutie vyjadrenia

Vyjadrenie k žiadosti doručíme (na základe Vášho výberu):
     - elektronicky ako dokument pripravený na stiahnutie,
     - elektronicky a poštou.

Elektronické vyjadrenie k žiadosti má po vytlačení rovnakú právnu hodnotu ako papierové vyjadrenie spoločnosti Eustream zaslané poštou. Pre stiahnutie vyjadrenia pokračujte na podstránku Vyzdvihnutie vyjadrenia, na ktorej bude dokument dostupný. Dokument si môžete stiahnuť po zadaní čísla žiadosti a hesla, ktoré Vám bolo zaslané na zvolenú e-mailovú adresu alebo SMS notifikáciou.

V prípade technických problémov nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy evyjadrenia@eustream.sk