Stavebník

Firma

Vyplňte prosím názov firmy!

Kontaktné údaje stavebníka

Vyplňte prosím meno!
Vyplňte prosím priezvisko!
Telefónnu predvoľbu pre krajinu zadajte vo formáte +421. Telefónne číslo zadajte v tvare 905123456, t.j. celé číslo bez medzier a bez 0 na začiatku.
Nesprávny formát e-mailu!

Adresa stavebníka

Vyplňte prosím názov obce!
Vyplňte prosím ulicu!
Vyplňte prosím orientačné číslo!
Vyplňte prosím PSČ!

Dôvod

Vyberte prosím dôvod žiadosti!

Účel

Vyberte prosím účel stavby!

Parametre stavby

Vyplňte prosím názov stavby!
Vyberte prosím katastrálne územie stavby!
Vyberte prosím typ stavby!

Parcelné číslo je len doplňujúci údaj. Žiadateľ zodpovedá za to, že uvedené parcelné čísla sú umiestnené vo vyznačenom polygóne.

Prílohy žiadosti

Popis záujmového územia

Zákres záujmového územia

Plochu začnete kresliť kliknutím na . Kreslenie ukončíte dvojklikom.
Čiaru začnete kresliť kliknutím na . Kreslenie ukončíte dvojklikom.
Plochu alebo čiaru upravíte kliknutím na a následne kliknutím na daný objekt.
Plochu alebo čiaru odstránite kliknutím na a následne kliknutím na daný objekt.

Forma doručenia

Elektronické doručenie

Zadajte E-mail, na ktorý Vám bude zaslané číslo pre vyzdvihnutie vyjadrenia.

Vyplňte prosím e-mail! Nesprávny formát e-mailu!

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Je potrebné súhlasiť s podmienkami!

Kontrola

Overte prosím, že nie ste robot!
Prebieha odosielanie Vašej žiadosti.