Stavebník

Firma

Kontaktné údaje stavebníka

Adresa stavebníka

Dôvod

Účel

Parametre stavby

Parcelné číslo je len doplňujúci údaj. Žiadateľ zodpovedá za to, že uvedené parcelné čísla sú umiestnené vo vyznačenom polygóne.

Prílohy žiadosti

Sem vložte prílohy

Popis záujmového územia

Zákres záujmového územia

Plochu začnete kresliť kliknutím na . Kreslenie ukončíte dvojklikom.
Čiaru začnete kresliť kliknutím na . Kreslenie ukončíte dvojklikom.
Plochu alebo čiaru upravíte kliknutím na a následne kliknutím na daný objekt.
Plochu alebo čiaru odstránite kliknutím na a následne kliknutím na daný objekt.

Forma doručenia

Elektronické doručenie

Zadajte E-mail, na ktorý Vám bude zaslané číslo pre vyzdvihnutie vyjadrenia.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Kontrola

Prebieha odosielanie Vašej žiadosti.